Kết quả tìm kiếm 
Ngày 08/08/2013 Công ty Tin học KhaLa chính thức khai trương website tại địa chỉ https://khala.com.vn
 
Phần mềm Quản lý Phòng khám
 
Phần mềm Quản lý Khách hàng
 
Phần mềm Quản lý Nhà thuốc
 
Phần mềm Quản lý Tài chính Kế toán
 
Phần mềm Quản lý Nhân sự Tiền lương
 
Phần mềm Quản lý Cửa hàng Điện thoại
 
Phần mềm Quản lý Vật tư Bán hàng online
 
Sử dụng phần mềm quản lý có lợi gì?
 
Thiết kế Phát triển Phần mềm
 
1
2
Hỗ trợ trực tuyếnLiên hệ

Công ty Tin học KhaLa

61A Đường số 8, P.Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

https://khala.com.vn

Copyright © 2014-2020 KhaLa. All rights reserved.

Developed by KhaLa

Chúng tôi trên các kênh